Search Results for: հորիզոն 3 matching word

Հորիզոնական

Armenian

  1. (ածական) Հորիզոնին զուգադիր (դիրք)

English

  1. (adjective) horizontal

հորիզոն

Armenian

  1. (գոյական) Երկինքի եւ երկրի իրարու խառնման գիծ * տեսողութեան սահման
  2. (գոյական) ոլորտ
  3. (գոյական) տարածութիւն (ըմբռնումի)

English

  1. (noun) horizon

հորիզոնականօրէն

Armenian

  1. (ածական) Հորիզոնին զուգադիր (դիրք)

Check out our website or subscribe our newsletter for the latest news!