հորիզոն

western / h o ɾ i z o ŋ /

eastern / h o ɾ i z o ŋ /

Armenian Definition of հորիզոն

  1. (գոյական) Երկինքի եւ երկրի իրարու խառնման գիծ * տեսողութեան սահման
  2. (գոյական) ոլորտ
  3. (գոյական) տարածութիւն (ըմբռնումի)

English Definition of հորիզոն

  1. (noun) horizon

Check out our website or subscribe our newsletter for the latest news!